slpc.lk

ජනමාධ්‍ය සඳහා නියාමනයක් අවශ්‍යයද?

ජනමාධ්‍ය සඳහා නියාමනයක් අවශ්‍යයද?

ජනමාධ්‍ය සඳහා නියාමනයක් අවශ්‍යයද?” මැයෙන් යුත් සම්මන්ත‍්‍රණයක් ශ‍්‍රී ලංකා පුවත් පත් මණ්ඩලයේ සංවිධානත්වයෙන් පසු ගියදා (2015-09-16)  පාර්ලිමෙන්තු ප‍්‍රතිසංස්කරණ හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් වජිර නාරම්පනාව මහතාගේ සහභාගීත්වයෙන් සහ ශී‍්‍ර ලංකාපුවත්පත්මණ්ඩලයේ සභාපති ජේ්‍යෂ්ඨ නීතීඥ කොග්ගල වෙල්ලාල බන්දුල මහතාගේ ප‍්‍රධානත්වයෙන් රජයේ ප‍්‍රවෘත්ති  දෙපාර්තමේන්තුවේ ශ‍්‍රවණාගාරයේදි පැවැත්විණි. මෙම වැඩමුළුව සඳහා 350කට අධික පිරිසක් සහභාගිවූ අතරදේශන හා සංවාද ඇසුරෙන් වැඩමුළුව පැවැත්විණි.


කැලණිය විශ්ව විද්‍යාලයේ ජේ්‍යෂ්ඨ කථිකාචාර්ය විජයානන්ද රූපසිංහ මහතා මෙහිදි මුඛ්‍යදේශනය පැවැත්වූ අතර වැඩසටහන මෙහෙයවන ලද්දේ සම්මානනීය මහාචාර්ය සුනන්ද මහේන්ද්‍ රමහතා විසිනි.
දේශනය පවත්වමින් විජයානන්ද රූපසිංහ මහතා දන්වා සිටියේ ර්‍ණ නියාමනය යනු කිසි යම් ක්ෂේත‍්‍රයක් පාලනය කිරීමකි. එය බොහෝ විට නීතිමඟින් සිදුකරනු ලැබේ. අදාල ක්ෂේත‍්‍රයේ පොදු එකඟතා මත ඇතිකරනු ලබන සම්මුති මඟින් ද නියාමනය සිදුකල හැකිය. ඒ අනුව පොදුවේ පිලිගත් ආචාර ධර්ම, මාර්ගෝපදේශද නියාමනයේ කොටසක් ලෙස පිළිගනු  ලබන අතර ලොකයේ විවිධ වෘත්තීන්, කර්මාන්ත, ව්‍යාපාර යනාදිය නියාමනයට ලක්කරඇති බවට තවදුරටත් සඳහන් කලේය.
තවදුරටත් අදහස් දක්වමින් ඒ මහතා දන්වා සිටියේ ලොකයේ එක් එක් රටවල ජනමාධ්‍ය නියාමනය සඳහා විවිධ ක‍්‍රමවේද අනුගමනයකෙරෙනබවයි. බොහො විට රජය නීති මගින් ජනමාධ්‍ය නියාමනය කිරිමට පෙලඹේ. එය රාජ්‍යමැදිහත්මක් ලෙසද සැලකේ. එමෙන්මඅදජනමාධ්‍ය කර්මාන්තයේ විවිධපාරෂවයන්ගේමැදිහත්විමෙන්සිදුකරනනියාමනයක්දපවති. එයස්වයංනියාමනයලෙස නම්කෙරේ.
ජනමාධ්‍යයනුපුරවැසියාටබලපානසෘජු කර්මාන්තයකි, කලාවකි, සේවාවකි.එමනිසාඑයමනාලෙසපත්වාගෙනයෑමප‍්‍රජාතාන්ත‍්‍රිකසමාජයකඅවශ්‍යතාවකි. ඕනෑම කර්මාන්්තයක්, සේවාවක්නියාමනයකරන්නාසේමජනමාධ්‍යදනියාමනය කෙරේන බවඒ මහතාවැඩිදුරටත්සඳහන්කරන ලදි.
අසන ලද ප‍්‍රශ්නවලටපිළිතුරු ලබාදෙමින් ඒ මහතාකියාසිටියේජනමාධ්‍යනියාමනයපිළිබඳ දේශීයඅත්දැකීමආරම්භවන්නේයටත්විජිත පාලනසමයේදී බවයි.මුද්‍රණාල ලියාපදිංචිය, පුවත්පත් ලියාපදිංචියඑහිආරම්භකපියවරලෙසහැඳින්වියහැකිබවමෙහිදී දැන්වීය.
එසේමමෙරටපවතිනඑක්එක්ජනමාධ්‍යනියාමනයටවිවිධක‍්‍රමභාවිතාකරඇතිබවහඳුනාගතහැකිබවදන්වාසිටි ඒ මහතා වර්තමානය වනවිට ශ‍්‍රී ලංකාවේජනමාධ්‍යනියාමනයපිළිබඳ හදුනාගත් ගැටළු කීපයක්පවතිනබවපෙන්වාදුන්නේය. එනම්රාජ්‍යජනමාධ්‍යනියාමනය තවදුරටත්පැවතියයුතුද,සවයංනියාමනය සාර්ථක ක‍්‍රමයක්ද,විද්්‍යුතු මාධ්‍යසඳහානියාමනයක‍්‍රමවේදයක්අවශ්‍යදහානවමාධ්‍යනියාමනයෙන් වැළකීසිටියයුතුද යන්නපිළිබඳව දීර්ඝලෙසපැහැදිලිකරන ලදී.
අවසානවශයෙන්රූපසිංහමහතාදන්වාසිටියේමෙමමාතෘකාවපිළිබඳ විමසීමේදී, ජනමාධ්‍යනියාමනයේඇතිවැදගත්කමහාඅවශ්‍යතා තවදුරටත් තහවුරුවනඅතරනියාමනයෙන්තොරවීමවාරණයකටඅතවැනීමක්බවයි.
මහාචාර්ය රෝහණ ලක්ෂ්මන්පියදාස, ආරියනන්දදොඹගහවත්ත (ඉරිදා ලංකාදිප කර්තෘ* ගාමිණිසුමනසේකර (ඉරිදාදිවයින කර්තෘ*හාඑස්. තිලෙයිනාදන් (තිනකරන්පුවත්පතේහටපු කර්තෘ*යනජේ්‍යෂ්ඨමාධ්‍යවේදීන්හාවිද්වතුන්ගෙන්සමන්විත කමිටුවක්මෙමසම්මන්ත‍්‍රණයසඳහාසහභාගීවූඅතර ඔවුන්ගේද අදහසවූයේදජනමාධ්‍යසඳහායම්නියාමනයක්අවශ්‍යබවයි.
වයඹමාධ්‍යවේදීන්ගේසංගමයේසාමාජිකයකු වනජනූර් කිචිලාන්මහතාහාමාතලේදිස්ත‍්‍රීක්කයනියොජනයකරනකංචන කුමාරආරියදාසයනමාධ්‍යවේදීන්දඅදහස්දක්වමින්සඳහන්කරසිටියේයහපත්මාධ්‍යසංස්කෘතියක්මෙමරට තුළප‍්‍රචලිත කිරීමසඳහායම්නියාමනයක්අවශ්‍යබවත්එයපුවත්පත් වාර්තා රූපවාහිනීහා ගුවන්විදුලිවැඩසටහන්වලටසීමානොවී දැන්වීම්කරණයසඳහාදයාවත්කාලීනවියයුතු බවයි.
එමෙන්මමෙමවැඩමුළුවසඳහාරජයේප‍්‍රවෘත්තිඅධ්‍යක්ෂජනරාල් දර්ශනී ගුණතිලකමහත්මිය ඇතුළු ජේ්‍යෂ්ඨමාධ්‍යවේදීන්, ප‍්‍රාදේශීයමාධ්‍යවේදීන්, විශ්වවිද්‍යාල සිසුන්රජයේහාපෞද්ගලිකආයතන වල නිලධාරීන්හාපාසල්සිසුන්සහභාගීවිය.


නිරෝෂණ තඹවිට.

Read 2756 times